Lekarze

lek. wet. Małgorzata Kasprzyk

Absolwentka Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w 2001 r.

Zarówno w trakcie studiów, jak i po ich zakończeniu, uczestniczyła w szeregu kursach  oraz w licznych sympozjach krajowych i międzynarodowych.

W pracy zawodowej specjalizuje się w dermatologii, internie oraz stomatologii małych zwierząt . Ponadto jest specjalistą z zakresu badań EKG i badań laboratoryjnych.

W 2010 r. ukończyła studium specjalizacyjne z zakresu chorób psów i kotów na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej UWM Olsztyn uzyskując tytuł specjalisty z zakresu chorób psów i kotów.

lek. wet. Jacek Kasprzyk

Absolwent Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w 2001 r. W 2005r. ukończył studium podyplomowe z zakresu weterynaryjnej ochrony zdrowia publicznego na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej UWM Olsztyn oraz zdobył tytuł specjalisty z zakresu systemu HACCP.

W 2007 ukończył studium specjalizacyjne na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie uzyskując tytuł specjalisty z zakresu higieny zwierząt rzeźnych i środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego.

W pracy zawodowej specjalizuje się w chirurgii oraz epidemiologii. W 2012 roku zakończył specjalizację z zakresu chirurgii weterynaryjnej na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej UWM Olsztyn i uzyskał tytuł specjalisty w dziedzinie chirurgii weterynaryjnej.